Проєкти учасників тренінгів з гаромонізації стандартів

Тренери: д.е.н., проф. Шульгіна Л.М., к.е.н. Жалдак Г.П.

Medicine