29 березня 2018 р. У Київському політехнічному інституті Ігоря Сікорського відбувся ФОРУМ З ПАНЕЛЬНИМИ ОБГОВОРЕННЯМИ «ПЕРЕДАЧА ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ, СТРАТЕГІЙ ТА БІЗНЕС-ПРАКТИК» .

Запропоновано панельні дискусії за такими напрямами:

 1. Сучасний вектор розвитку світової економіки в умовах глобальної нестабільності.
 2. Інноваційно-інвестиційні процеси та міжнародне науково-технічне співробітництво.
 3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного менеджменту, інновацій та логістики.

Актуальність вибраних напрямків панельних дискусій була забезпечена не лише широким представництвом на форумі бізнес-практиків, викладачів, аспірантів, студентів, а й великою кількістю питань для спікерів та гарячих дискусій.

У дискусіях взяли участь:

-Заступник завідувача кафедри міжнародного співробітництва Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського, професор Сергій Шукаєв;

– директор Національного офісу Еразмус + в Україні Світлана Шитікова;

– голова Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції Ірина Сікорська.
 

 


 

Результати досліджень та тренінгів, проведених в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus + direct Jean Monnet «Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні», були представлені його організаторами. Керівник проекту, професор Людмила Шульгіна вказала на успішне спільне дослідження, проведене українськими та польськими студентами, тренерами; Доцент Ліна Артеменко та доцент Марина Пічугіна наголосили на актуальності та практичній спрямованості тренінгів, завдяки чому вони отримали позитивні відгуки від учасників; Кандидат наук Анна Жалдак описала методичні методи успіху у проведенні тренінгів.

Учасники форуму також прослухали виступи представників бізнесу, зокрема: директора представництва Agiplan (Німеччина) Жана Баха; Керуючий партнер криптофонду біотехнологічних інновацій VANHEALTHING (Україна) Ярослав Кологривов; Менеджер з питань GR та PR, Beten Enzeniereri International (Україна – Франція) Каріна Мусіна та інші.

 

 


 
У лютому-березні 2018 року проведено тренінги :

1) “Гармонізація стандартів як основа впровадження європейських бізнес-моделей в Україні” (тренер – Шульгіна Л.М.)

2) “Системний підхід до гармонізації стандартів – запорука успіху європейських бізнес-моделей в Україні” (тренер – Жалдак Н.П.).

Метою тренінгу було ознайомити аудиторію з інструментами гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС, а також надати учасникам практичні навички використання стандартів для успішного впровадження європейських бізнес-моделей у власному бізнесі в Україні та ЄВРОПА.

Враховуючи специфіку цільових груп тренінгів (якими є студенти та аспіранти економічної, технічної та біомедичної галузей), тренери успішно застосовували різні методи активізації та залучення аудиторії: міні-лекції, мозковий штурм, кейси, роль -ігри, дебати тощо. Основною подією тренінгу було маркетингове дослідження, яке одночасно проводили українські та польські студенти (Ченстоховський технологічний університет). Предметом дослідження є якість послуг: туристична, експрес-доставка, готельний, залізничний транспорт, освітній та медичний. Результати дослідження послужили основою для створення командних проектів, присвячених розробці стандартів якості в окремих сферах надання послуг.

Під час тренінгів учасники отримали комплексні консультації тренерів щодо гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС, а також представили командні проекти. Актуальність обраних тем, глибина вивчення проблем та інноваційний підхід до їх вирішення підтверджуються сертифікатами європейської моделі, які отримали 6 команд розробників (30 учасників).

 

 


 
14, 16, 21, 23 березня 2018 року в Київській політехніці Ігоря Сікорського відбулись навчальні курси «ЄС як підприємець, що намагається» та «Бенчмаркінг та стратегічне впровадження європейської бізнес-моделі для України» . Інститут.

Мета тренінгу – показати ЄС як підприємця, який дає переваги та перспективи як для окремих людей, так і для суспільства, та отримати компетенції та практичні навички у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейські політика конкуренції.

У ІІ семестрі 2017/2018 років у тренінгах взяли участь 30 студентів з КПІ імені Ігоря Сікорського, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державного університету інфраструктури та технологій.

Захід відвідали експерти :

 • Петро Крайник – керівник Національного офісу Еразмус + в Україні, відповідальний за діяльність Жана Моне;
 • Ксенія Каліна – менеджер з комунікацій Національного бюро програми ЄС “Творча Європа” в Україні;
 • Андрій Анісімов – генеральний директор & amp; Засновник FoodBot Start-up;
 • Андрій Удовиченко – молодший співробітник з питань маркетингу в Zeo Alliance.

Тренінги були організовані членами команди проекту “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні” Марина Пічугіна та Ліна Артеменко .

Тренери зосередилися на темах: вплив ЄС на професійне майбутнє учасників, платформи ЄС для розвитку бізнесу, успішна європейська практика ведення бізнесу та навички перетворення інноваційних бізнес-ідей у ​​бізнес-модель. Студенти отримали практичний досвід ефективної командної взаємодії у вирішенні бізнес-моделювання. У навчальній програмі використовувались різні методи навчання: дискусії, дебати, тематичні дослідження, короткі презентації, аналітична робота та робота в команді. Наприкінці тренінгів учасники отримали консультації щодо наступних проектів та сертифікати.

За результатами тренінгів студентськими командами було розроблено та подано 6 проектів.
 

 


 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ «Інтеграційна трансформація ЄС: тенденції, динаміка, пріоритети» (тренер – Дергачова В.В.) та «Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України» (тренер – Манаєнко І.М.) були реалізовані 5 th , 19 th , 26 th травня.

Учасниками були студенти від 2 до 6 курсів та аспіранти FMM. Загалом ці курси відвідали майже 60 осіб.

Гостями тренінгів були представники Київського університету національного господарства імені В.Гетмана, аналітики міжнародних валютних та фінансових ринків. Учасники поділились практичними навичками розвитку бізнесу в умовах інтеграційних процесів.

Студенти презентували свої дослідницькі проекти щодо розвитку ЄС у всіх або деяких країнах-учасниках, деякі особливості інтеграції України в європейський економічний простір. Наприклад, студенти демонстрували такі проекти, як:

 • Австрія: економічні принципи діяльності в ЄС;
 • Взаємозв’язок Бельгії та Європейського Союзу;
 • Порівняння індексу економічної свободи Ірландії та України;
 • Експорт товарів з України до ЄС;
 • допомога Європейського Союзу Україні;
 • Індекс людського розвитку: Європейський Союз та Україна.

В результаті найактивніші учасники отримали сертифікати.

 


 

 

30 жовтня 2018 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського» відбувся круглий стіл «Академічне підприємництво та стартова діяльність студентів в умовах європейської інтеграції» .

У круглому столі взяли участь близько 40 осіб. Були представники різних цільових груп – викладачі, дослідники, аспіранти, студенти, професійні групи. Під час заходу відбулась конструктивна дискусія щодо академічної мобільності та стартапів студентів Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського.

Під час заходу відбулась онлайн-розмова з Ченстоховським технологічним університетом. Польщу представляли: Малгожата Окрегліцька (доктор філософії, Ченстоховський технологічний університет) та п’ять студентів. Інтерактивне спілкування було активним і стосувалося предметів академічного підприємництва в ЄС та Україні.

Запрошені учасники зробили такі доповіді: Глущенко Анна (маркетолог, корпорація UBG), Ступак Ганна («MarketingWarriors», співзасновник), Брозко Олексій (учасник міжнародної академічної практики в 2018-2019 рр., Польща), Артеменко Ольга (учасник Еразмус + Програма 2017-2018 (Німеччина).

Обговорювались такі теми: методологія викладання в контексті європейської інтеграції України; підвищення рівня викладання економічних предметів в умовах глобалізації та європейської інтеграції України; організація студентами дослідницької роботи з вивчення економічних дисциплін: європейський та міжнародний досвід.


 

23, 26, 30 жовтня та 1 листопада 2018 року відбулись навчальні курси « Інтеграційна трансформація ЄС: тенденції, динаміка, пріоритети » (тренер проф. В.В. Дергачова) та « Досягнення та перспективи європейської Інтеграція для України »(тренер доц. І. М. Манаєнко) відбулись у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

Учасниками тренінгу були аспіранти та студенти 2-5 курсів різних спеціальностей Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, Європейського університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Близько 60 людей взяли участь у тренінгах.

Під час тренінгів учасники отримали базові знання щодо пріоритетів розширення ЄС, європейський досвід наднаціонального управління, розвиток бізнесу в європейській інтеграції, організаційний та економічний успіх європейської інтеграції України, роль ЄС у формуванні економічної безпеки країни тощо. застосовували різні методи активізації та залучення аудиторії: міні-лекції, мозковий штурм, рольові ігри, дебати тощо.

Провідні спеціалісти з питань європейської інтеграції також беруть участь у підвищенні рівня практичного засвоєння знань, отриманих учасниками.

На захід були запрошені експерти:

 • Мартинюк Володимир, доктор економічної економіки, професор вищої школи економіки та інновацій у Любліні;
 • Марков Руслан, доктор філософії, радник Донецької обласної державної адміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу в умовах європейської інтеграції;
 • Кравченко Валерій, кандидат технічних наук, старший дослідник, Департамент іноземної політики та міжнародної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень;
 • Ляшенко Олександра, доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту, Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського.

Відповідно до результатів тренінгу, мотиваційні учасники отримали свідоцтва.

 

 


 

13, 14, 19, 22 листопада 2018 року в Київській політехніці Ігоря Сікорського відбулися навчальні курси «ЄС як підприємець, що намагається» та «Бенчмаркінг та стратегічне впровадження європейської бізнес-моделі для України» . Інститут.

Тренінги організували Марина Пічугіна та Ліна Артеменко .

Мета тренінгу – показати ЄС як підприємця, який дає переваги та перспективи як для окремих людей, так і для суспільства, та отримати компетенції та практичні навички у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейські політика конкуренції.

У першому семестрі 2018/2019 років 30 студентів та докторантів з КПІ Ігоря Сікорського, Харківського обласного інституту державного управління, Національного транспортного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державний університет інфраструктури та технологій, Національний авіаційний університет та Вроцлавський університет науки і технологій (Польща) брали участь у тренінгах.

Захід відвідали експерти :

Енес Ерярсой , доктор філософії, Школа управління та адміністративних наук, Університет Стамбула Сехір (Туреччина);

– Ярослав Бурковський – переможець конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2016, керівник групи проекту «Інтелектуальний бездротовий зарядний пристрій WiCharge»;

Андрій Єрофєєв – співавтор проекту-переможця міських конкурсів Громадський бюджет (Бюджет участі) 2018 «Лабораторія молодіжної робототехніки РТФ»;

Артеменко Ольга – учасниця програми Erasmus + 2017-2018 (Німеччина);

Віктор Коваленко – виконавчий віце-президент у JCI Youth.

& nbsp;

Ці курси покращують розуміння студентами сучасного процесу європейської інтеграції, його впливу та перспектив для кожного. Студенти отримали основну інформацію про вплив ЄС на їх галузь, на економіку України. Курси допомагають студентам: працювати з веб-платформами, що надають інформацію про ЄС та грантові проекти; дає можливість використовувати ці інструменти в практичних цілях; вдосконалити навички розробки власних проектів та вирішення бізнес-моделювання.

Студенти отримали практичний досвід ефективної командної взаємодії. Програма включала: обговорення, дебати, тематичні дослідження, короткі презентації, аналітичну та командну роботу. По закінченню тренінгів учасники отримали сертифікати.

За результатами тренінгів студентськими командами було розроблено та представлено 6 проектів.
 

 


 

28 листопада 2018 року в рамках курсу «Основи сучасних організацій» відбувся другий публічний семінар «Європейська модель досконалості бізнесу» . Йшлося про додаткові факультативні класи. У двогодинному заході взяли участь студенти та викладачі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Основною ідеєю було надати навички моделювання EFQM та зрозуміти підходи провідних європейських компаній. Доповідач ( Марина Пічугіна ) зосередилася на ідеї «досконалості», здатності EFQM вдосконалюватися; причини подання заявки на отримання Європейської премії якості; критерії EFQM (лідерство, політика та стратегія, люди, партнерства та ресурси, процеси, результати клієнтів, результати людей, результати суспільства, ключові результати діяльності).

Під час заходу учасники були задіяні в командній роботі, зокрема, тестах, вікторинах, створенні цинкуйн, оцінці атрибутів ділових навичок тощо.

 

 


 

23, 24, 26 та 29 листопада в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського << Гармонізація стандартів як основа для вступу європейської бізнес-моделі в Україні » та « Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейської бізнес-моделі в Україні ».

Мета тренінгів – обґрунтувати важливість гармонізації стандартів ЄС та України для покращення умов ведення бізнесу в Україні, надати знання про системи стандартизації та чесну ділову практику, а також розвивати компетенції учасників для створення власних ефективних стартап-проектів.

Тренери – керівник команди проекту, доктор економічних наук, професор Людмила ШУЛЬГІНА та учасник проекту к.т.н. Ганна ЖАДЛАК ознайомила присутніх із суттю та інструментами гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС, з динамікою та роллю цього процесу у впровадженні європейських бізнес-моделей в Україні. Водночас домінувала думка про необхідність системного підходу до гармонізації стандартів. Сюди входило врахування досвіду ринку ЄС, впливу науки та освіти на економіку, ролі соціально орієнтованого бізнесу та інших інноваційних змін у діловому середовищі.

Учасники отримали багато цікавої та корисної інформації про стандарти в ЄС завдяки спілкуванню в Інтернеті з європейськими експертами (професор Йозеф Шопінський з Люблінського технологічного університету (Польща) ; Завідувач кафедри маркетингу – професор Барбара Іванкевич-Рак з Вроцлавського економічного університету (Польща); професор Надія Дубровіна з Економічного університету в Братиславі (Словаччина).
Слід зазначити, що в поточному (третьому) “сезоні” спостерігається значне розширення аудиторії тренувань . Окрім студентів, аспірантів та викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського, цього разу важливим було представництво відомих київських університетів, серед яких: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний економічний університет ім. за Вадимом Гетьманом, Київський національний університет технологій та дизайну, Муніципальна позашкільна школа “Київська молодіжна академія наук”.

За результатами тренінгів команди розробили та представили 9 власних проектів. Учасники тренінгів отримали практичні навички ефективної командної взаємодії під час роботи над проектами, в рамках яких вони вдосконалили існуючі або розробили власні стандарти для успішного впровадження європейських бізнес-моделей в Україні. Основною подією тренінгів стала спільна робота студентів різних спеціальностей (включаючи майбутніх менеджерів, економістів, маркетологів, журналістів, інженерів тощо) та їх викладачів. Це дозволило, з одного боку, розкрити різні проблеми розвитку громад та регіонів, а з іншого боку, допомогло представникам різних професій почути один одного та створити мережу спілкування на майбутнє. Під час презентації своїх проектів усі учасники наочно продемонстрували розуміння зв’язку між гармонізуючими стандартами та можливостями зменшення бюрократії, запровадження чесного бізнесу, виробництва безпечної продукції, розвитку компетентного персоналу, а також суспільства без корупції. Отже, тренерам вдалося досягти своїх цілей!

Презентації тренерів можна завантажити за посиланням :
http://jeanmonnet.kpi.ua/en/project-results/result-2/

 

 


 

29 листопада 2018 року відкритою лекцією «Витоки виникнення та розвитку європейської інтеграції» була організована кандидат наук, доцент . кафедри менеджменту (Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського) Кузнєцова Катерина.

Під час лекції було розглянуто тему еволюції та виникнення західноєвропейської інтеграції та формування Європейського Союзу, оскільки добре обговорювались шляхи та засоби її зростання. Зокрема, це було розглянуто як аспект успіху ЄС щодо розвитку малого та середнього бізнесу та можливості передачі досвіду європейських країн українській економіці.

Щоб показати практичну сторону цього питання, був запрошений генеральний директор ТОВ «Якість компанії гарантована» Єгор Шишенок з презентацією «Побудова бізнесу – від ідеї до успіху».

У заході взяли участь понад 110 студентів 1-6 курсів факультету менеджменту та маркетингу, факультету приладобудування, аспіранти та викладачі кафедри менеджменту Ігоря Сікорського Київ Політехнічний інститут.

 

Проведена відкрита лекція на тему: “Стандарти маркетингових досліджень: досвід ЄС та рекомендації для України”, дата проведення – 18.12.2018, лектор – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.; учасників – 79 осіб, з них: неекономічних спеціальностей – 34, з тимчасово окупованих територій – 4, іноземних громадян – 1. Маркетингове дослідження як результат і як чинник у системі досліджень. Зміст міжнародних професійних кодексів та стандартів; кодекси ESOMAR. Вимоги до відносин між замовником і підрядником, які записані в кодексах та стандартах маркетингових досліджень. Приклади та наслідки невідповідності; економічні, соціальні та психічні причини порушень стандартів у маркетингових дослідженнях. Негативний вплив порушень стандартів на бізнес. Перспективи контрольних механізмів стандартів маркетингових досліджень в Україні