25 жовтня 2017 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” відбувся круглий стіл “Академічне підприємництво та start-up діяльність студентів в умовах європейської інтеграції” було проведено. Захід відбувся відповідно до старту спільного проекту ФErasmus+ Jean Monnet Fund «Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).

У круглому столі взяли участь близько 40 осіб. Були представники різних цільових груп – викладачі, дослідники, аспіранти, студенти, професійні групи.

Під час заходу польська експертка з європейських досліджень Małgorzata Okreglicka (PhD, Czestochowa University of Technology) представила онлайн результати своїх досліджень з академічного підприємництва ЄС та України.

Марина Шкробот також зробила короткий звіт (стипендія Lain Kirkland Absolvent 2016-2017 у Польщі); а також Євгенія Чветко (виконавчий директор Національної сертифікації Міжнародного інституту зварювання та Європейської федерації зварювання); Аліна Стрілець (Офіс сприяння експорту); Катерина Букреєва та Оксана Бузиннік (учасниці академічної мобільності Erasmus + 2015-2016 в Нідерландах та Туреччині); Студенти-розробники стартапу “Digget” – Станіслав Лютенко, Віктор Яцкін, Олександр Букач, Сергій Лозовський.

Обговорювались такі теми: методологія викладання в контексті європейської інтеграції України; підвищення рівня викладання економічних предметів в умовах глобалізації та європейської інтеграції України; організація студентами дослідницької роботи з вивчення економічних дисциплін: європейський та міжнародний досвід.

31 жовтня 2017 року відбувся публічний семінар «Європейська модель вдосконалення бізнесу» . У заході взяли участь понад 100 студентів факультету менеджменту та маркетингу, аспіранти та викладачі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Метою семінару є надання навичок моделі EFQM, які допоможуть студентам зрозуміти підходи провідних європейських компаній та оцінити діяльність українських компаній у порівнянні з лідерами на конкурентному ринку.

Доповідач зосередився на таких темах, як здатність EFQM контролювати та вдосконалювати; причини та перспективи для компаній, які отримали Європейську нагороду за якість; критерії EFQM для визначення об’єкта порівняльного тестування.

Під час заходу учасники були задіяні в командній роботі, зокрема, тестах, вікторинах, власних невеликих проектах, оцінці атрибутів ділових навичок тощо. Наприкінці семінару студенти отримали вичерпні поради щодо доступу до Інтернет-послуги ExcellenceOne.

 

Проведена відкрита лекція,  дата проведення – 14.11.2017, тема – “Стандарти маркетингових досліджень: досвід ЄС та рекомендації для України”, лектор – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М. У лекції взяли участь 77 слухачів, з них: неекономічних спеціальностей – 34, з тимчасово окупованих територій – 4, іноземних громадян – 1. На лекції окреслено місце маркетингового дослідження у системі досліджень, визначено зміст міжнародних професійних кодексів та стандартів, а також кодексів ESOMAR, наведено економічні, соціальні та психічні причини порушень стандартів у маркетингових дослідженнях і ін. Запрошений гість (по скайп зв’язку) PhD Ян Сконєчний, виступив із характеристикою вимог до нових стандартів освіти у презентації «University of XXI century». 

 

 

7, 9, 14, 16 листопада 2017 року були проведені навчальні курси «ЄС як підприємець, що намагається» та «Бенчмаркінг та стратегічне впровадження європейської бізнес-моделі для України» .

Мета тренінгу – показати ЄС як підприємця, який дає переваги та перспективи як для окремих людей, так і для суспільства, та отримати компетенції та практичні навички у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейські політика конкуренції.

У тренінгах взяли участь 32 студенти КПІ імені Ігоря Сікорського (Менеджмент та маркетинг; аерокосмічні системи; Інформатика та обчислювальна техніка; Радіотехніка; Теплоенергетика; Фізика та технології; Приладобудування) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

На захід були запрошені експерти :

– Андреас Флодстром – співзасновник Beetroot Resources (шведська аутсорсингова ІТ-компанія, що базується в Україні та Молдові, що спеціалізується на веб-розробці та веб-дизайні, орієнтованій на ринки Європи та США).

– Андрій Ходос та Ігор Кузьо – засновники та власники Bright ideas hub (спеціалізація: Інтернет-маркетинг).

– Сергій Лозовський – лідер і розробник стартапу Digget.

Тренінги організовували доценти кафедри менеджменту Марина Пічугіна та Ліна Артеменко .

Тренери зосередились на темах: вплив ЄС на професійне майбутнє учасників, платформи ЄС для розвитку бізнесу, успішна європейська практика ведення бізнесу та навички перетворення інноваційних бізнес-ідей у ​​бізнес-модель. Студенти отримали практичний досвід ефективної командної взаємодії у вирішенні бізнес-моделювання. У навчальній програмі використовувались різні методи навчання: дискусії, дебати, тематичні дослідження, короткі презентації, аналітична робота та робота в команді. Наприкінці тренінгів учасники отримали консультації щодо наступних проектів та сертифікати.

За результатами тренінгів студентськими командами було розроблено та подано 6 проектів. 10 студентів були запрошені на стажування в Bright ideas hub.

 

 

 

 
15, 17 листопада та 12, 19 грудня 2017 р. Навчальні курси “Гармонізація стандартів як основа впровадження європейських бізнес-моделей в Україні” (тренер – доктор економічних наук, професор Людмила Шульгіна) та < b> “Проведено системний підхід до гармонізації стандартів – запорука успіху європейських бізнес-моделей в Україні” (тренер – к.т.н. Ганна Жалдак).

Метою тренінгів було ознайомлення учасників з інструментами гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС, а також надання учасникам практичних навичок використання стандартів для успішного впровадження європейських бізнес-моделей на власному бізнесі в Україні та ЄС.

Враховуючи особливості цільових груп тренінгів (це студенти та аспіранти в економічній, технічній та біомедичній галузях), тренери успішно застосовували різні методи активізації та залучення аудиторії: міні-лекції, мозковий штурм, рольові ігри , дебати тощо. Практичну спрямованість тренінгів посилили виступи запрошених представників бізнесу: незалежного консультанта з питань управління маркетингом (к.т.н. Ірина Ковшова), адміністратора ТОВ Центр “PROCOM” (Наталія Бурбело), представник керівництва банку ПУМБ (Михайло Любіц). Практика зосереджена на таких актуальних питаннях, як: вивчення досвіду клієнтів та спілкування з клієнтами в ЄС та Україні; гармонізація стандартів та їх вплив на формування та розвиток європейських бізнес-моделей в Україні.

 

21, 23, 28, 30 та 7 грудня 2017 року відбулись навчальні курси на тему «Інтеграційні трансформації ЄС: тенденції, динаміка, пріоритети » (тренер, проф. Дергачова В.В.) та Проведено “Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України” (тренер, доцент Манаєнко І.М.).

Під час заходів з презентаціями виступили запрошені представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Інституту стратегічних досліджень, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державного підприємства «Українська галузева експертиза», представники ІТ-бізнесу. Запрошені учасники викликали особливий інтерес студентів, це допомогло виявити та обґрунтувати практичні аспекти європейської інтеграції України, перспективи розвитку ЄС.

5 грудня 2017 р. Лекцію “Витоки виникнення та розвитку європейської інтеграції” організувала кандидат наук, старший викладач кафедри менеджменту Катерина Кузнєцова, за участю запрошеного спікера Владислава Дикого.

У заході взяли участь понад 80 студентів та викладачів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Під час заходу з коротким виступом виступив Владислав Дикий, заступник начальника управління роздрібних платежів, начальник відділу взаємодії з учасниками платіжного ринку Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України. Доповідачі зупинились на таких актуальних питаннях, як: активізація інтеграційних процесів, формування європейської інтеграції, адаптація української економіки до виходу у фінансовий безготівковий простір в умовах європейської інтеграції.

Наприкінці заходу учасники ознайомились з проектами подальшого розвитку національної платіжної системи та отримали вичерпні консультації з питань організації та розвитку платіжної інфраструктури.