jeanmonnet

Людмила Шульгіна 

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту НТУУ «КПІ»;
член Наукової ради з питань туризму та курортів Міністерства економічного розвитку України;
член Міжнародного центру зв’язків з громадськістю;
дворазовий переможець у всеукраїнських конкурсах тематичних досліджень, організованих Консорціумом з удосконалення управлінської освіти CEUME;
179 наукових праць, у тому числі 23 статті в міжнародних наукових журналах (Польща, Естонія, Росія, Білорусь, Словаччина, Болгарія);
86 методичних підручників, навчальних посібників.

jeanmonnet

Malgorzata Okreglicka

Дослідник має 15-річний досвід роботи в Ченстоховському технологічному університеті в Польщі на посаді асистента доктора філософії. ступінь. Була керівником понад 100 бакалаврських та магістерських робіт у галузі управління. Автор/співавтор 2 наукових монографій та 150 наукових статей у журналах та монографіях, в основному із сфери управління малим та середнім підприємством. Учасники багатьох міжнародних конференцій та закордонних наукових тренінгів з досвідом лекцій англійською мовою. Головний організатор 1-ї Міжнародної конференції Сучасні питання теорії та практики управління CITPM 2016 та редактор її праць, що індексуються у базі даних Web of Science. Досвідчений рецензент наукових праць для міжнародних журналів, напр. Міжнародний журнал бізнесу та управління та конференції. Автор понад 160 наукових праць.

jeanmonnet

Ліна Артеменко

Кандидат наук, доцент кафедри менеджменту. Автор понад 180 наукових праць, у тому числі 4 монографій, 30 наукових статей, 4 навчальних посібників. Працює над тезами доктора наук “Стратегічне управління економічною безпекою промислових підприємств в умовах європейської інтеграції”.
Навчальні курси: Стратегічний менеджмент, конкурентоспроможність в інноваціях, управління проектами, теорія та методологія менеджменту для кандидата наук. Керівник докторських, бакалаврських та магістерських робіт. Куратор академічної мобільності студента. Досвід викладання студентів з Китаю, В’єтнаму, Туркменістану, Туреччини, Азербайджану, Франції, Ірану та Іраку.
У 2016 році пройшов курс “Навчальний процес, сучасні методи наукових досліджень та аналізів: досвід Міжнародного університету Шиллера” на кафедрі бізнесу та економіки, Гейдельберг, Німеччина.
Вільно володіє англійською мовою.

jeanmonnet

Марина Пічугіна

Доцент кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
Вчений ступінь доктора філософії. Закінчив у 2003 році НТУУ “КПІ”, магістр управління зовнішньоекономічної діяльності. Автор понад 60 науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій. Куратор 2 студентських груп: магістри та бакалаври. Керівник бакалаврських та магістерських робіт. Куратор академічної мобільності студентів, які навчаються на програмі подвійного ступеня в європейських університетах. Досвід викладання студентів з Китаю, В’єтнаму, Туркменістану, Туреччини, Азербайджану та Франції. Викладач для студентів магістратури з Іраку.
Навчальні курси (2016/2017): Міжнародний менеджмент, міжкультурний менеджмент “, Основи сучасних організацій, Самоменеджмент.
Англійська (рівень C1) та німецька (Mittelstufe 2).

jeanmonnet

Ірина Манаєнко

Кандидат наук, доцент кафедри менеджменту Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського.
Керівник секції “Менеджмент міжнародних проектів”, керівник академічних груп.
Березень 2013 р. – стажування в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (свідоцтво № 15 / 1-223 від 27.03.2013 р.).
2012 – навчальні курси «TERP10 SAP ERP – Інтеграція бізнес-процесів».
З 2011 року має досвід викладання дисциплін: “Регіональна економіка”, “Міжнародні економічні відносини”, “Митниця”, “Управління експортно-імпортними операціями”, “Економічний аналіз”, “Контролінг” та “Менеджмент у телекомунікаціях”.
Автор понад 70 наукових публікацій, деякі з яких є результатами спільних українсько-польських досліджень.

jeanmonnet

Ганна Жалдак

Кандидат економічних наук, старший викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Протягом 2016 року проходив практику в рамках курсу SDI-2: Система управління базами даних для SDI (Університет острова Ванкувер, Канада).
У 2015-2016 роках брав участь у семінарах “Освітні інновації: епоха Інтернету”; «Як викладати PR» та отримав сертифікат професійної майстерності (Київська школа економіки, Україна).
У 2013 році був учасником спільного україно-білоруського проекту “Теорія впливу соціального капіталу на підвищення конкурентоспроможності економіки, що реформується”.
Автор та співавтор 50 наукових праць.

jeanmonnet

Катерина Кузнєцова

Кандидат наук, старший викладач кафедри менеджменту НТУУ “Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського”.
Наукові інтереси: міжнародна економічна діяльність України, інтеграційні пріоритети економіки України, ресурси для конкурентоспроможності на макро- та мікрорівнях.
2012 – тренінг «TERP10 SAP ERP – Інтеграція бізнес-процесів»
2015 – навчальний курс “Бухгалтер та головний бухгалтер з практикою 1С”
Брав участь у спільному дослідженні НТУУ КПІ та Всесвітньому центрі даних під назвою “Форсайт економіки України: середньострокові (2015-2020 роки) та довгострокові (2020-2030 роки) горизонти часу”.
2011-2013. – Організатор Літньої школи англійської мови для студентів НТУУ «КПІ» (Золоті Піски, Болгарія).
Володіє французькою мовою.